ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

Ние, от  Фирма Протект ще се погрижим да получите най-качествените мълниезащитна инсталация и електро инсталация, които българският пазара предлагапредлага.

 

 • Доставка и монтаж на ключове за скрита електроинсталация

 • Доставка и монтаж контакти за скрита електроинсталация

 • Доставка и монтаж ключове за открита електроинсталация

 • Доставка и монтаж контакти за открита електроинсталация

 • Доставка и монтаж на електрическо бойлерно табло

 • Доставка и монтаж на аплик, плафониера

 • Доставка и монтаж на осветително тяло луна

 • Доставка и монтаж на понижаващ трансформатор за осветително тяло луна

 • Доставка и монтаж на евакуационно осветление

 • Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло за скрит монтаж

 • Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло за открит монтаж

 • Доставка и монтаж на прожектор

 • Доставка и монтаж на паркови осветителни тела

 • Доставка и монтаж на фотоклетка

 • Доставка и монтаж на електрическа кутия конзолна

 • Доставка и монтаж на ел. кутия разклонителна за скрита електро инсталация

 • Доставка и монтаж на ел. кутия разклонителна квадратна за скрита електро инсталация

 • Доставка и монтаж на ел. кутия разклонителна за открита ел. инсталация с дюбели на стена

 • Свързване на електрическа разклонителна кутия

 • Доставка и монтаж на ГРТ

 • Доставка и монтаж на предпазители в табло

 • Доставка и монтаж на дефектнотокова защита в табло

 • Доставка и монтаж на стълбищен автомат

 • Доставка и монтаж на апартаментно табло

 • Суха разделка на кабел

 • Присъединяване на проводник към съоръжение

 • Доставка и полагане на проводник ПВВМ под мазилка по тухлена (бетонена) стена

 • Доставка и полагане на проводник ПВВМ под мазилка по таван

 • Доставка и полагане на СВТ проводник по стена или таван

 • Доставка и изтегляне на проводник ПВ в монтирани гофрирани тръби

 • Направа на лампен излаз под мазилка с ПВВМБ проводник

 • Направа на контактен излаз под мазилка с ПВВМБ проводник

 • Направа на лампен излаз скрит с СВТ проводник зад гипсокартон

 • Направа на контактен излаз скрит с СВТ проводник зад гипсокартон

 • Направа на лампен излаз скрит с СВТ проводник в гофрирана тръба

 • Направа на контактен излаз скрит с СВТ проводник в гофрирана тръба

 • Направа на лампен излаз скрит с NYY проводник в гофрирана тръба

 • Направа на контактен излаз скрит с NYY проводник в гофрирана тръба

 • Доставка и монтаж на кабелни канали

 • Направа на канал за СВТ или ПВВМ в тухла или бетон

 • Направа на канал за гофрирана тръба в тухла или бетон

 • Доставка и монтаж на конзолна кутия в тухлена или бетонна стена

 • Доставка и монтаж на разклонителна кутия в тухлена или бетонна стена

 • Доставка и набиване на поцинкован заземителен кол

 • Доставка и полагане на поцинкована шина 40/4 мм в изкоп или по стена

 • Доставка и монтаж на гръмоотводни прътове

 • Доставка и монтаж на гръмоотводна мрежа

 • Доставка и монтаж на измерителен съединител

 • Монтаж на домофонна централа

 • Монтаж на видеодомофонна централа

 • Монтаж на домофонно звънчево табло

 • Монтаж на домофонен апарат

 • Монтаж на видеодомофонен апарат

 • Монтаж на електрическа брава (насрещник)

 • Монтаж на видео-дистрибутор (усилвател)

 • Монтаж на видеокамера

 • Доставка и монтаж на телевизионна розетка

 • Доставка и монтаж на компютърна телефонна розетка, RJ 45, RJ 11

 • Направа на компютърен излаз с проводник FTP в тръби

Сравнение на продукти