Мълниезащита

Лидер на пазара за мълниезащита

Ние от фирма Протект често казваме, че да продаваш мълниезащита е като да продаваш застраховка живот. Всъщност мълниезащитата не е застраховка, а превенция, целяща да запази вашия живот, този на вашите близки и имуществото ви, в което без съмнение сте инвестирали много. Хората пострадали от мълнии най-много от всички биха могли да оценят щетите нанесени от тази необуздана природна стихия, която много често удря на едно и също място повече от веднъж.

В тази страница от нашия сайт ние целим най-вече да Ви информираме, защото информацията е право на избор.


Кaкво е мълния?

Мълниите са електрически и искров заряд, който се появява най-често по време на буря и е съпроводен от гръмотевици. Според известната теория мълниите са появяват по следния начин: Космическите лъчи, които се пораждат от различни явления в космоса непрекъснато обстрелват земята. След като те преминат атмосферата, се превръщат в рентгенови лъчи които постепенно натрупват електрически заряди, чрез съприкосновение с облаците. Мълниите най-често възникват в купесто-дъждовните облаци или от торнадо, вулканични изригвания и други. При доближаването на облак зареден с положителен заряд и друг с отрицателен се получава мълния, основните видове са:

  • Линейна мълния (най-често срещаната) - дължина - 2.5 до 20 км, ширина - 2 до 3 см, 220 000 км/ч, температура 30 000 °C, сила на тока - 300 КА
  • Кълбовидна мълния - Тя е явление, което представлява обемен електричен заряд със сферична форма. Появява се предимно в края на гръмотевична буря. Има диаметър от около 20 - 30 см до няколко метра и неясни граници, понякога е обкръжена от синкаво сияние (ореол). Средното време на живот е от 5 секунди до 2 - 3 часа Има тенденцията да се промъква в затворени помещения — през отворени прозорци или врати. Понякога може дори да премине през стена или прозорец, без да остави следа, но може и да ги взриви. Температурата на плазмата отвън е студена, но гореща отвътре.
Както се вижда от цифрите по-горе, мълниите са изключително опасни и разрушителни, но за щастие съществува начин за превенция от тях - Мълниезащитна инсталация с активно действие – мълниеприемник с изпреварващо действие S.T.A.R.

 

Мълниезащитните системи с изпреварващо действие се характеризират с това, че обратния заряд се изстрелва от върха на мълниеприемник с изпреварващо действие и се среща с лидера от облака на много по-голямо разстояние от земята, като радиуса на защита е доста по-голям от този на обикновения прътов мълниеприемник.
Основни предимства на активните мълниезащитни инсталации са:

  • Голям обсег на защита като освен тази на сградата, радиусът обхваща и защита на прилежащите райони
  • Вечна работоспособност, компенсираща по – високата цена в сравнение с изграждането на конвенционални мълниезащитни инсталации
  • Изграждане при сгради с нестандартни покривни конструкции
  • Най-пълно покриване на българските и европейски изисквания за мълниезащита, най-вече при нови обекти, ново строителство, отговаря на всички стандарти, при условие че инсталацията е направена от сертифицирана фирма каквато е Протект ООД.
   Този тип мълниезащитни инсталации се използва предимно при обекти, при които площта на покривите на сградите в имота е голяма, сградите са няколко, и/или когато трябва да се защитят и площите около обекта, а чрез конвенционалните (пасивни) мълниезащитни инсталации не може да се осигури надеждна защита от попадения на мълнии. Освен за индустриални обекти и офис сгради, мълниеприемниците S.T.A.R. намират широко приложение и за жилищни блокове - ново и старо строителство. При проектирането на мълниезащитни инсталации с мълниеприемник с изпреварващо действие трябва да се вземат в предвид всички изисквания на „Наредба №4/22.12.2010г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства.


Конвенционална мълниезащитна инсталация

Този метод на мълниезащита е най-познат и разпространен, наричан още класически. Използват се мълниезащитни пасивни елементи и системи (мълниеприемни пръти, въжета и комбинация от тях на принципа на Франклиновия прът и Фарадеев кафез), които конструктивно се прикрепят към най-високите части на сградата. Съществуват 3 метода за изграждане на конвенционални системи за защита от мълнии:

  • Метод на защитен ъгъл
  • Метод на защитна сфера
  • Метод на защитна мрежа

Сравнение на продукти