Мълниеприемници

Най-висок клас средства и услуги за мълниезащита

Ние от Пpотект ООД сме с дългогодишен опит в областта на електрическите, заземителни инсталации и мълниезащитни системи. Фирмата ни е сред лидерите на пазара за мълниезащита и свързани системи, като гарантира отлично качество на най-високо европейско и световно равнище. Ние предлагаме на нашите клиенти и партньори гъвкави и иновационни решения, които предоставят сигурност, надеждност и безопасност.


Мълниезащита S.T.A.R

При възникване на гръмотевична буря се създават локални електрически заряди, които задействат тригерна генераторна система, монтирана в мълниепpиемника. Системата генерира импулси с високо напрежение, които предизвикват т.нар. “ефект корона” на електрода на монтираните мълниеприемници.Електродите са монтирани в тръба на Вентури, която усилва скоростта на получените високоволтови импулси над приемника. По този начин се променя времето за приемане на мълнията, т.е. устройството “улавя” мълнията по-рано, в сравнение с обикновен прът при еднакви условия. Тази разлика във времето се означава с ΔT, измерва се в микро секунди (µs).

Устройствата за мълниезащита от този тип са изработени и тествани съгласно изискванията на френския стандарт NF C 17-102, юли 1995г., валиден в страните от ЕС.

Уредите нямат нужда от обслужване, не създават смущения върху съществуващите комуникации, не замърсяват и не вредят на околната среда. Произведени са в съответствие с изискванията на всички европейски страни по отношение на предписанията за мълниезащита.

Модел Изпреварващо време на действие ΔT(μs) Размер(mm) Тегло(kg)
S.T.A.R. 2.10 10 μs 204mm x 94mm 1.31kg
S.T.A.R. 3.25 25 μs 204mm x 95mm 1.43kg
S.T.A.R. 6.45 45 μs 204mm x 96mm 1.70kg
S.T.A.R. 6.60 60 μs 204mm x 97mm 1.79kg
Протект ООД

Каталог за мълниеприемници: 2-10
Каталог за мълниеприемници: 3-25
Каталог за мълниеприемници: 6-45
Каталог за мълниеприемници: 6-60
Мълниезащитна тестова инсталация


 

Активният мълниеприемник е предназначен да засече мълнията на безопасно разстояние от защитавания обект. От обозначените μs на активния мълниеприемник и височината на мачтата зависи радиусът на зоната, за която е осигурена адекватна мълниезащита.

Сравнение на продукти