Каталози

Ние от Протект сме наясно, че сред широкото разнообразие продукти, които предлагаме е лесно човек да се разколебае кой е най-подходящият продукт за него и неговите нужди. Това е причината да предлагаме на нашите клиенти онлайн каталози, където те могат на спокойствие да разгледат нашите продукти и да направят най-подходящия избор.


Мълниеприемници

Каталог за активни мълниеприемници S.T.A.R. – за да гарантирате 100%-вата безопасност на вас, вашите близки и вашите служители;

Модел Време на изпреварващо действие ΔT(μs) Размер (mm) Тегло (kg)
S.T.A.R. 2.10 10 μs 200 x 100 1.42
S.T.A.R. 3.25 25 μs 202 х 101 1.48
S.T.A.R. 6.45 45 μs 204 x 101 1.51
S.T.A.R. 6.60 60 μs 204 x 101 1.53
Protect Ltd


Технически характеристики и Предимства

1) 100 % ефикасност в улавянето на разряди; 
2) Високо ниво на защита;
3) Запазва първоначалните си характеристики след разряд;
4) Гарантира експлоатация при всякакви атмосферни условия;

По-горе в таблицата са описани основните характеристики на системите за мълниезащита от типа S.T.A.R. В колоната за модел са определени различните модели мълниеприемници от този вид. В колоната за изпреварващо време на действие се показва с колко микро секунди е предварителното действие, а останалите 2 колони са за размер и тегло на съответния модел мълниeприeмник.

Радиус на мълниезащита S.T.A.R. ®

Височина Δh S.T.A.R.® 2.10 S.T.A.R.® 3.25 S.T.A.R.® 6.45 S.T.A.R.® 6.60
Ниво на защита в метри
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2 8 13 15 17 17 23 26 28 25 32 34 36 32 40 42 44
3 12 19 20 24 25 34 37 39 38 48 51 55 48 59 61 65
4 17 26 34 38 31 46 49 51 51 65 70 73 64 78 82 87
5 21 32 41 49 42 57 63 67 62 80 83 89 79 97 99 107
10 23 37 48 53 44 61 70 74 64 83 91 94 80 99 101 109
20 24 41 52 55 45 65 72 77 65 86 97 99 82 101 103 111
Протект ООД

По-долу ще откриете подробните кaтaлози на предлаганите от Протект ООД мълниeпpиeмници с изпрeваpващо действие. Можете да разгледате отделните варианти в зависимост от спесификата на вашите нужди и да изберете някой от тях, който отговаря на потребностите ви. Ако имате нужда от допълнителна консултация, можете да използвате страницата ни за контакт и да се свържете с нас, за да ви консултираме кой е най-добрият вариант за aктивнa мълниeзaщитa на вашите сгради.


Изтегли PDF каталози за мълниезащита

Каталог мълниеприемници: 2-10
Каталог мълниеприемници: 3-25
Каталог мълниеприемници: 6-45
Каталог мълниеприемници: 6-60
Тестова мълниезащитна инсталация

 
Сравнение на продукти