Елементи за монтаж

Най-добрите елементи за монтаж на мълниезащита

Освен Мълниеприемници S.T.A.R. фирма Протект предлага и всички необходими елементи за изграждането на вече посочените видове мълниезащита. Ние гарантираме високо качество и надеждна инсталация при осъществен от нас проект.С помощта на нашите специалисти можем да Ви предложим елементи за монтаж на Мълниезащита за всякакъв тип сгради и покриви.
Пълният лист от елементи необходими за изграждане на пълноценна мълниезащита са описани по-долу на тази страница.


Елементи за мълниезащита

Едни от най-важните елементи за изграждане на надеждна мълниезащита, това са проводниците. Те служат, както за приемането, така и за отдаването на напрежението, породено от мълнията към заземителното гнездо. Изработени са от AlMgSi сплав със сечение Ø8.

В практиката се използват два вида проводници при монтаж на мълниезащита – изолиран и неизолиран. При полагане на мълниезащитна уредба на покрив, задължително се използва неизолиран проводник. Той служи за приемане на мълнията и предаването ѝ до спусъка (токоотвода).

Изолиран проводник се използва за полагане по фасада, особено в случаите, когато на сградата ще се полага топлоизолация. Неговата задача е да отведе мълнията от мълниезащитната уредба на покрива към заземителното гнездо.

Част от елементите за изграждане на мълниезащита са още скобите за закрепване на проводника. Те могат да бъдат:

 • Скоба за керемида – служи за закрепване на проводника на отстояние от керемидата на покрива. Тя е с PVC държач Ø8 за AlMgSi проводник
 • Скоба за дървено било – използва се в случаите, когато покривната настилка е от битумни керемиди
 • Скоба за вертикален спусък – служи за закрепване на спусъка на отстояние от фасадата на сградата
 • Скоба за вертикален спусък под фибран – използва се, когато вертикалният спусък ще бъде скрит под мазилка и/или топлоизолация
 • Скоба за ламаринен улук – когато улукът е метален, задължително се използва скоба за ламаринен улук
 • Скоба фалцова за улук – използва се за плавно преминаване на спусъка от фасадата към покрива
 • Скоба за капак се използва за закрепване на отстояние на проводника от капака на билото на сградата
 • Бетонно блокче – служи за закрепване на проводника на отстояние от покрива. Използва се при хоризонтални и/или покриви с малък наклон
 • Дистанционна планка и държач за AlMgSi мачта Ø16 – използва се за закрепване на мачта Ø16 към вертикални повърхности (комин, стена и др.)
Други елементи, които се използват при изграждане на мълниезащита, това са различните видове клеми:

 • Мултиклеми – служат за връзка при пресичането на два AlMgSi неизолирани проводника
 • Кръстов съединител шина-шина – служи за връзка при пресичането на две шини под 900
 • Клема шина-проводник – за връзка на шина с проводник
 • Прав съединител – за връзка между шината от заземителното гнездо със спусъка. Монтира се с ревизионна кутия
 • Паралелен съединител – съединява AlMgSi мачта Ø16 с AlMgSi проводник Ø8
 • Клема мачта-проводник (крайна) – съединява AlMgSi проводник Ø8 с основата на мачтата
 • Скоба за мачта Ø50 към AlMgSi проводник Ø8 - за връзка на проводника към носеща мачта за активен мълниеприемник.

Много важен елемент за всяка една мълниезащитна система е заземителното гнездо. То се състои от:

 • Ревизионна кутия – монтира се на 1,2м. от готов терен. В нея се осъществява разглобяемата връзка между заземителното гнездо и спусъка
 • Заземителен кол 63/63/1500 – набива се в земната повърхност с цел да отдаде мълнията към земята
 • Всяко заземително гнездо може да съдържа един или повече заземителни колове. Техният брой зависи от постигнатото от тях съпротивление
 • Поцинкована шина 40/4 – използва се за връзка между отделните колове, както и за свързване с ревизионната кутия

 
 
Сравнение на продукти