• Начало
  • Електрически проводници

Електрически проводници

Електрически проводници

Кабелът е метален електрически проводник, изолиран с токонепроводим материал. Кабелите имат широко разпространение за електрозахранване, при битовите и електрически уреди, при мълниезащитата на сгради и в телекомуникациите.


   
 


Избор на тип кабел

Изборът на тип кабел, брой жила и сечение се определя след щателно проучване на инсталацията, която трябва да бъде изпълнена, както и вземайки под внимание действащите нормативни правилници за избор на кабел в зависимост от приложението и допустимите претоварвания. (Наредба номер 3 за електрическите уредби и електропроводните линии от 9 юни 2004 год.)


   
Сравнение на продукти